Τσιμεντοσανίδες

Η τσιμεντοσανίδα είναι ένα πολύ ανθεκτικό υλικό το οποίο αποτελείται από τσιμέντο και διάφορα αδρανή πρόσμικτα. Είναι οπλισμένη και στις δύο επιφάνειες με υαλόπλεγμα.

Χρησιμοποιείται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους λόγο του ότι είναι ανθεκτική σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ηχομόνωση με πετροβάμβακα – θερμομόνωση.

Τσιμεντοσανίδες


Πλεονεκτήματα συστημάτων με τσιμεντοσανίδες
  • 100% ανθεκτικές στο νερό, χωρίς φουσκώματα η απώλεια της ευστάθειας τους
  • Αντίσταση στην υγρασία και στις κλιματολογικές συνθήκες
  • Αντίσταση στην μούχλα
  • Ανθεκτικές στις κρούσεις
  • Ασφαλή και μη τοξικά υλικά
  • Άκαυστα υλικά κατηγορίας Α1 κατά DIN 13501-1: 2002
  • Κόβονται και επεξεργάζονται εύκολα

Τεχνικές προδιαγραφές
  • Πλάτος (mm): 1200
  • Μήκος (mm): 900, 2000, 2500, 2800
  • Πάχος (mm): 12,5
  • Ακτίνα καμπυλότητας (m) για μήκος σανίδας 900mm: 3
  • Ακτίνα καμπυλότητας (m) για μήκος σανίδας 300mm: 1
  • Βάρος (kg/m2): 16
  • Ξηρή πυκνότητα (kg/m3): ≈ 1150
  • Αντίσταση στην κάμψη (Ν/mm2): ≥ 6,2
  • pH: 12
  • Μέτρο ελαστικότητας (Ν/mm2): 4000-7000
  • Θερμική αγωγιμότητα λR (W/(m∙K)): 0,36
  • Διαπερατότητα υδρατμών μ (-): 19
  • Θερμοδιαστολή (10-6 / Κ): 7

Συσκευασία
  • 1200 x 900 x 12,5 (mm): 50τεμ / Παλέτα
  • 1200 x 2000 x 12,5 (mm): 50τεμ / Παλέτα
  • 1200 x 2400 x 12,5 (mm): 30τεμ / Παλέτα
  • 1200 x 2500 x 12,5 (mm): 30τεμ / Παλέτα
  • 1200 x 2800 x 12,5 (mm): 30τεμ / Παλέτα

 
Powered by Quick.Cart